EAGLE PCB

Mở file thiết kế của bạn ra (file.brd), Click vào nút “CAM” trên thanh công cụ hoặc chọn “File -> CAM Processor”

Lúc này cửa sổ CAM processor hiện ra.

Bạn cần download File Cam Job về tại địa chỉ: http://gofile.me/4t1fd/W7z2KcQES

Chọn “File -> Open -> Job” và chọn đến file Cam job bạn vừa tải về.

Sau đó bạn chỉ việc click “Process Job”, click “OK” nếu được hỏi.

 Giờ thì các file gerber cần thiết đã được tạo ra. Bạn vui lòng nén lại thành 1 file .zip hoặc .rar và gửi cho chúng tôi nhé!